Blm. Uzm. Ramazan BAŞARAN

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Eskişehir’de, lise eğitimini Balıkesir’de tamamladı. 1995 – 2016 yılları arasında kamuda farklı illerde görev yaptı. Lisans eğitimini 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde, 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. 2017 yılında öğretmenlik pedagojik formasyon eğitimi aldı. 2018 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında “Ortaokullarda Otantik Liderlik ile İşe Bağlılık Arasındaki İlişki” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora eğitimine devam ederken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans programına da devam etmektedir. “Okul Yöneticilerinin Mükemmel Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri” isimli doktora tezini Doç. Dr. Erkan KIRAL danışmanlığında yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.