Dr. Barış ÇAVUŞ

Dr. Barış ÇAVUŞ, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden mezun olarak 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı Öğretim Elemanı (Okutman) olarak akademik hayata adım attı. 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi programında yüksek lisansını, 2021 yılında ise aynı programda doktorasını tamamlayarak doktor unvanını aldı. 2004 yılından bu yana İngilizce Hazırlık Sınıflarında ve üniversitenin çeşitli birimlerinde lisans ve önlisans düzeyinde öğretim elemanı olarak İngilizce dersler veren Dr. Çavuş, lisansüstü eğitimini yürüttüğü süre boyunca da BAP ve Erasmus+ projelerinde araştırmacı akademisyen olarak görev yaptı. İlgi alanları arasında yabancı dil eğitimi ve çeviri bulunan Dr. Çavuş, akademik araştırmalar bağlamında ise örgütsel davranış, eğitimde araştırma yöntemleri, eğitim yönetimi, eğitim politikası gibi konularla ilgilenmekte ve ilgili konularda akademik çalışmalar yürütmektedir.