Dr. Burcu AKKAYA

Dr. AKKAYA, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir ve halen Eskişehir’de MEB’e bağlı bir lisede görev yapmaktadır. Meslekte 16 yıllık kıdemi bulunan Akkaya, uzun yıllar okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programını, 2019 yılında ise yine Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programını tamamlamıştır. Eğitim hukuku, örgütsel davranış, liderlik, okul yönetimi, meritokrasi, etik, akademik etik gibi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde makale ve kitap bölümleri vardır ve halen bağımsız bir araştırmacı olarak akademik çalışmalar yapmaktadır.