Dr. Davut ELMACI

İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Programından 2004 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde eğitim yönetimi alanında yüksek lisansını 2007 yılında, doktorasını 2016 yılında tamamladı. 2005-2017 yılları arasında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde öğretmen olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2021-2022 akademik yılı itibariyle TUBİTAK 2219 bursiyeri olarak doktora sonrası araştırma yapmak üzere İngiltere Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne görevlendirilmiştir. Lisans düzeyinde Eğitime Giriş, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitim Hukuku, Aile Eğitimi ve Katılımı; lisansüstü düzeyde Çocuk Hakları ve Eğitim Sisteminde Çocuğun Korunması, Eğitim Politikaları gibi dersleri vermektedir.