Dr. Dilek KARIŞAN

Dr. Karışan, ilk, orta, lise öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği lisans programını, 2011 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği yüksek lisans programını, 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği doktora programını tamamlamıştır. 2009 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına 2011-2014 yılları arasında ODTÜ’de devam etmiştir. Doktora eğitiminin bir kısmında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of South Florida’da misafir araştırmacı (Visiting Scholar) olarak bulunmuş olup Profesör Doktor Dana ZEIDLER ile ortak çalışmalarda yer almıştır. Doktora eğitiminin ardından 2014 yılında Yüzüncü Yıl üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalına Yrd. Doç. Dr. Olarak atanmış olup, 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında devam etmiştir; 2018 yılında Doç. Dr. Unvanını almıştır. Dr. KARIŞAN, lisans düzeyinde özel öğretim yöntemleri, fen laboratuvar uygulamaları, fen teknoloji kaynaklı sorunlar, alternatif enerji kaynakları, topluma hizmet uygulamaları, öğretmenlik uygulaması; lisansüstü düzeyde STEM eğitimi, Fen Eğitiminde Sosyobilimsel konular ve öğretimi, doktora düzeyine ise Fen Eğitiminde Duyuşsal Değişkenler derslerini vermektedir.