Dr. Osman Tayyar ÇELİK

1983 Malatya/Doğanşehir doğumlu olan Dr. O.Tayyar ÇELİK ilk, orta ve lise öğrenimini Doğanşehir’de bitirmiştir. Lisans öğrenimlerini 2006 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümlerinde, yüksek lisans öğrenimini 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında, doktora öğrenimini ise 2017 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Dr. Osman Tayyar ÇELİK, 2006-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yapmış, 2017-2020 yılları arasında Pamukkale Üniversitesinde Eğitim Planlamacısı olarak görev almıştır. 2020 yılından itibaren ise İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan Dr. Osman Tayyar ÇELİK aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Lisansüstü düzeyde eğitim kurumlarının yönetimi, bilimsel araştırma yöntemleri, özel gereksinimli çocukların eğitimi, araştırma planlama derslerini lisans düzeyinde ise sınıf yönetimi, erken çocukluk eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çocuk edebiyatı, erken çocukluk dönemi derslerini vermektedir. Çalışma alanlarını okul liderliği, öğretmen güçlendirme, yönetici atama, eğitim ve etik konuları oluşturmaktadır.