Hakkımızda

Hakkımızda

Sürekli yaptığımız şey neyse biz onu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bir yerden başlamak lazımda biz de en iyisinden başladık. Güçlü Türkiye’nin güçlü nesillerini için küçük ama bir o kadar büyük bir adım attık. Eğitimde mükemmellik yolculuğumuzu mükemmellik derneği çatısı altına taşıdık.

Sizlerle birlikte her şeyin en güzelini, en iyisini başardığımız gibi eğitimde de en güzelini, en iyisini başaracağımıza inandık. Bu inançla mükemmel liderlik derneğimizi mükemmelliği ideal edinmiş yedi kişilik kurucu ekibi ile Ege bölgesinde Aydın ilinde 30 Ağustos 2020 Zafer Bayramında ilk temelleri attık. Eğitimde inandığımız mükemmelliği elimizdeki imkanlarımız ölçüsünde ülkemizin her köşesine, mümkün olan en iyi şekilde, bilimsellikten taviz vermeden yaymak için gayret edeceğiz. Tüm bunları yaparken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kurucu değerlerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağız.

En iyi eğitimleri, kongreleri, yayınları insanlığın hizmetine sunmak için yola çıktık. Eğitimde mükemmellik yolculuğumuza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte “Hep Daha İyiye”

Misyonumuz

– Mükemmel okulların hayata geçirilmesinde öncü olmak,

– Okul yöneticileri ve öğretmenlerin ihtiyacı olan eğitimleri belirlemek ve vermek,

– Eğitim alanında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası projeleri gerçekleştirmek,

– Bilimsel etkinlikler düzenleyerek, öncü araştırmaların yaygınlaştırılmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

– Eğitim politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

– Eğitimde yaşanan sorunları ve çözümlerini ortaya koymak,

– Eğitim odaklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

Hedefimiz

Mükemmellik yolcuğunun bitmek bilmez bir süreç olduğuna inanan eğitimcilerle bugün Aydın’da başladığımız yolculuğumuzu kısa sürede önce ülke sonra dünya markası haline getireceğiz.

Vizyonumuz

Eğitimin tüm kademelerinde ve yaşam boyu eğitimde insanlığın ihtiyacı olan eğitimleri keşfedip, bunları en iyi şekilde sunan öncü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Değerlerimiz

Değerlerimiz, eğitimde mükemmellik yolculuğumuzda bizim ilham kaynağımız, yol göstericimiz ve sınırlarımızdır. Dürüstlük, mükemmellik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, adillik, eleştirel düşünme, hoşgörü, kararlılık, yenilik, vatanseverlik ve saygı derneğimizin tüm faaliyetlerinde temel değerlerimizi oluşturmaktadır.