HİZMETİÇİ EĞİTİM

Bilgi Üretiminde Öncü Olmak!

Toplumsal İhtiyaçlara Yanıt Veriyoruz…

Geleceğe Yönelik Eğitim ve Araştırmalarda Lider Kurum Olarak sürekli ilerlemeyi ve eğitim ile araştırma alanlarında lider olmayı hedefliyoruz.

Eğitim ve araştırma alanında sürekli gelişim ve mükemmeliyeti teşvik etmek, toplumun gereksinimlerine cevap veren nitelikli eğitim programları ve araştırmalar sunmaktır. Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olunmaktadır.

Yürütülen araştırma projelerini destekliyor ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanan araştırmaları teşvik ediyoruz. Bilgi ve yenilik odaklı projeleri geliştiriyor ve paylaşıyoruz.