Blm. Uzm. Naciye ÇALIŞICI ÇELİK

Bilim Uzmanı Naciye ÇALIŞICI ÇELİK, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi-Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi-İşletme Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programından bölüm birincisi olarak, ikinci lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz yüksek lisans programından “Öğretmenlik Mesleğine Saygıya İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” adlı yüksek lisans projesi ile mezun oldu. 2020 yılında, “Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Algılarına Göre Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Bencillik Düzeyi” adlı yüksek lisans tezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Yönetimi Tezli yüksek lisans programındaki eğitimini başarı ile tamamladı. 2009 yılından bu yana Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde idari personel olarak ve belirli aralıklarla Enstitü Sekreterliği’ne vekâlet ederek Enstitü idari yönetiminde tecrübe kazandı. Şef olarak enstitü yönetiminde idari görevine devam etmektedir. Hayat felsefesi ve hedefleri arasında; farklı statülerde üstlendiği görevlerde hissettiği sorumluluk bilinci ile insanlara, topluma, vatana ve millete en iyi şekilde faydalı olabilme, kişisel gelişimde ve insanlar arası iletişimde hep bir adım daha iyiye gitmek yer almaktadır.