Dr. Bilgen KIRAL

Merzifonlu olan Dr. KIRAL, 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programını, 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programını, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programını tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2001-2016 yılları arasında öğretmen ve okulyöneticisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümüne Yard. Doç. Dr. olarak atanmış; 2019 yılında Doç. Dr. Unvanını almıştır. Dr. KIRAL, 2019 yılında 5 ay misafir öğretim üyesi olarak; 2020-2021 akademik yılında TÜBİTAK 2219 bursiyeri olarak post-doktora yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Ohio Eyaleti Dayton Üniversitesi Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi bölümüne görevlendirilmiştir. Dr. KIRAL, lisans düzeyinde Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersleri, lisansüstü düzeyde Eğitim Yönetiminde Güçlendirme, Karşılaştırmalı Eğitim, Çocuk Hakları, İnsan Hakları gibi dersleri vermektedir.