Dr. Hakan Esef TOYTOK

1976 yılında Adana’da doğan Esef Hakan TOYTOK ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de bitirmiştir. 1996 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programından çift dal (Sınıf ve Beden Eğitimi Öğretmenliği) ile mezun olmuş 2000-2014 yılları arasında MEB örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 9 yıl müdürlük, 3 yıl müdür yetkili öğretmenlik ve 2 yıl öğretmenlik yapmıştır. 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri yüksek lisans programını, 2014 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programını tamamlamıştır. Doktora tezinde Etik Liderliği ve Örgüt Kültürü konularını çalışmıştır. 2014 yılında Siirt Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Bölümünde Yardımcı Doçent Dr. unvanıyla çalışmaya başlamıştır. 2019 yılında K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ABD göreve başlamıştır. 25 Kasım 2019 yılından Doçent Dr. Unvanını almıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Bunun dişinde resmi ve özel kurumlara yılda 15-20 arasında kişisel gelişim, liderlik, yönetim ve organizasyon konularında konferanslar vermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel toplantılara katılmıştır.