Dr. Mehmet ULUTAŞ

1980 yılında Aydın’da doğan Mehmet Ulutaş ilk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da bitirmiştir. Lise eğitiminde bilgisayar donanımıyla ilgili teknik programdan mezun olduktan sonra 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programına başlamış ve bu programı 2002 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl lisans öğrenimini gördüğü üniversitede Enformatik Bölümünde okutman olarak göreve başlamıştır. Bu süre zarfında eğitim ve teknoloji alanında birçok lisans dersine girmiştir. Dr. Ulutaş 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri yüksek lisans programını, 2015 yılında ise aynı üniversitenin Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programını tamamlamıştır. Doktora tezinde Bilişim Liderliği, Öğrenen Örgüt ve Üniversite Kültürü konularını çalışmıştır. 2016 yılında Eğitim Bilimleri Bölümünde Yardımcı Doçent Dr. unvanıyla çalışmaya başlamıştır. 2018 yılında da halen görev yaptığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ulutaş, lisans düzeyinde Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitim Hukuku, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Yetişkin Eğitimi, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Ahlak ve Etik dersleri ile lisansüstü düzeyde Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Yönetimde İnsan İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstatistik gibi dersleri vermektedir.