Dr. Servet ATİK

Servet ATİK Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da, yükseköğrenimini 2009 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanında tamamladı. 2009-2013 yılları arasında Elâzığ ve Malatya’daki çeşitli okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim dalında 2012 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2016 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi Anabilim dalında doktorasını tamamladı ve aynı anabilim dalında 2017 yılında doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı, 2021 yılında doocent oldu. Çalışma alanları eğitim yönetimi, eğitim denetimi, öğretmen eğitimi, sınıf yönetimi, akademik başarı, liderlik ve güvendir. Dr. Atik, lisans düzeyinde Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, ile lisansüstü düzeyde Eğitim İstatistiği, Eğitim Denetimi, Örgüt Kültürü ve İklimi, Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersleri vermektedir.