Dr. Zeynep EREN

Dr. EREN, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması lisans programını, 1997 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programını ve 2008-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programını tamamlamıştır. Dr. EREN, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda 1994-2008 yılları arasında öğretmen ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2008 yılında 1 yıl süreyle ABD’de (Knoxwille, TN) bulunmuştur. 2009 yılında doktora öğrenciliği döneminde MEB’den ayrılarak Öğretim Görevlisi olarak Sinop Üniversitesi’nde göreve başlamış, 2016 yılında önce Yrd. Doç. Dr. ve 2019 yılında Doç. Dr. olarak atanmıştır. Yükseköğretim kalite geliştirme faaliyetlerinde üniversitenin kalite komisyonlarında aktif çalışan ve TSE onaylı kalite eğitim sertifikalarına sahip olan Dr. EREN, kurumda kalite iç tetkikçi, kalite komisyon üyeliği, araştırma politikaları komisyonu üyeliği gibi görevlerinin yanı sıra üniversite personeline ve çeşitli kamu kurumlarına uzmanlık alanında hizmet içi eğitim faaliyetleri de düzenlemektedir. Dr. EREN, lisans düzeyinde Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitim Hukuku, Eğitimde Ahlak ve Etik, Çocuk Hakları, Eğitimde Liderlik ve Duygusal Zekâ, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Araştırma Projesi; yüksek lisans düzeyinde de Yönetim Felsefesi, Eğitim Yönetimi, Çocuk Hakları, Bilimsel Araştırma Yöntemleri gibi dersleri vermektedir.