Öğr. Yusuf GİDİŞ

1978 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Şırnak’ta öğretmenliğe başladı. Şırnak, Kütahya ve Manisa’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu. Halen Turgutlu Niyazi Üzmez Anadolu Lisesinde müdür başyardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında Uşak Üniversitesi Sosyal Enstitüsü Eğitim Yönetimi programından “Öğretmenlerin liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki” adlı tezi ile mezun oldu. Aynı yıl başladığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim ve gelecek, örgütsel davranış, örgüt geliştirme konularına ilgi duymaktadır.